måndag 3 februari 2014

Ikea hör inte hemma i stadsmiljö

S och V vill stoppa Ikea i den blivande Söderstaden (gamla Slakthusområdet). Bra. Själv hade jag trott att idén självdött redan inför det faktum att det behövs 4000 parkeringsplatser till det jättelika möbelvaruhuset. Men icke! Risken är att det går prestige i det hela som med Slussen.
Det finns redan alltför många mastodonter i området. Globens storhet spelas ner av det jättelika rymdskepp till arena som ligger bredvid. Om nu också Ikeas jättelåda ska pressas in där förlorar Globens unika arkitektur än mer.
För att inte tala om dem som ska bo i området. På vilket sätt blir något en stadsmiljö med dessa typiska ytterstadsbyggnader inpå knuten. En genuin stadsmiljö har lagom höga hus och affärer, restauranger och samlingslokaler i bottenvåningen. Det är ingen tillfällighet att Hornsgatan och Götgatsbacken m fl innerstadsgator anses som de trevligaste.
Gallerior är passé och jättevaruhus som bygglager och Ikea passar bäst i utkanterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar