onsdag 18 november 2015

Bra med statligt ingripande i lönerörelsen

Det anses mycket känsligt att staten ingriper i lönerörelsen. Kollektivavtal och löner är förbehållet fack och arbetsgivare att förhandla om. Och på det stora hela är det bra.
Men det finns undantag. Staten har ansvar för att samhällsfunktioner fungerar. Det betyder, tycker jag, att staten självklart kan ta sig rätten att styra över lönerna till de jobb som är nödvändiga i samhället. Dit hör lärare och sjuksköterskor framför allt. De är extremt underbetalda i förhållande till både utbildning och ansvar. 
Att det finns tillräckligt med lärare och sjuksköterskor är samhällets ansvar. (Läkare också, men där har problemet inte varit lika akut, undrar varför). Därför är det utomordentligt bra att staten nu avsatt tre miljarder för högre lärarlöner och det är bara att hoppas att man också kan göra det för sjuk- och undersköterskor. 
Och när ska man våga ta beslutet att förstatliga skolan? Skolan ska inte vara beroende av hur ekonomin ser ut i kommunerna. Man så länge lilla Fridolin sitter på posten är det väl inget att hoppas på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar