söndag 1 november 2015

Etnisk mångfald beroende av samhällstillit

Professor Bo Rothstein skriver idag på DN Debatt om hur tillit till andra människor och institutioner påverkar hur människor hanterar etnisk mångfald. De nordiska länderna ligger högt när det gäller tillit, både till människor och institutioner. Till skillnad från länder i Sydeuropa t ex.
Det finns fördomar om att högre etnisk mångfald i ett samhälle skapar större spänningar mellan grupper och med partier som SD, som i hög grad underblåser detta, ser problemen ut att öka.
Men Bo Rothstein visar i en studie, baserad på 80 000 intervjuer i nästan 200 regioner i Europa, att etnisk mångfald inte har någon betydelse i länder med fungerande institutioner, där människor upplever sig rättvist och korrekt behandlade. Länder med hög korruption däremot, har problem med tilliten överhuvudtaget.
Så länder som Sverige, som hittills upplevts som rättssäkert, rättvist och med fungerande institutioner för invånarna, har inte haft problem med etnisk mångfald. Men om vi inte ser upp kan detta urholkas. Dels genom SD-propaganda, men framför allt om korruptionen ökar. Och den har ökat i Sverige, till stor del till följd av den marknadshysteri som drabbat det svenska samhället, främst efter alliansens intåg. När pengar blir det viktigaste av allt, ser många sin chans att fuska sig fram. När nedskärningar drabbar de viktigaste av samhällsfunktionerna för oss medborgare, som sjukvård, skola och omsorg, samtidigt som vi hör om företag som gör sig miljardvinster på vår bekostnad, blir vi förbannade. Och eftersom det är mycket svårare att ge sig på dessa ofta utländska koncerner, är det lättare att ta ut sin frustration på människor som kommer hit och också behöver skolgång och omsorg.
Marknaden måste bort ur de offentliga systemen. Den rubbar den objektivitet och offentlighet som hittills präglat svensk förvaltning. Frustrationen måste riktas åt rätt håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar