onsdag 20 april 2016

I Sverige utövas religion privat

Sverige har religionsfrihet. Men religion är i Sverige en privat fråga. Vi har kyrkor och moskéer dit troende kan gå och ingen utomstående behöver lägga sig i vad som försiggår där (såvida det inte är lagstridigt).
Men religionsfrihet kan inte inkludera andra som inte delar tron. Det är mycket viktigt att klargöra i vårt samhälle. Det innebär t ex att när ett arbete kräver uniform är inte religiös klädsel ett alternativ. I Sverige och i övriga västvärlden handhälsar man på män såväl som kvinnor. Om man har problem med det kan man inte ha ett arbete där man träffar mycket folk som inte delar denna religiösa/kulturella uppfattning. Framför allt inte en förtroendevald befattning.
Säg att MP:s Yasri Khan, som var tilltänkt att ingå i MPs partistyrelse, skulle blivit utsedd till minister. Träffat en kvinnlig motsvarighet från ett annat land och vägrat hälsa. Det har redan blivit skandal som det är, men man kan ju tänka sig fortsättningen.
Sverige har som sagt religionsfrihet, men är en sekulär stat. Det innebär att religion utövas privat.
Reser vi till Saudiarabien, Iran m fl länder, måste vi som kvinnor täcka håret. Det gör vi för att inte störa utövare av religionen där och vi hälsar som de gör där. Så är läget i vår globala värld. Man får ta seden dit man kommer annars kommer man att få problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar