måndag 4 april 2016

Gaphalsar tar över

Idag stängs hela Gullmarsplan och södra Södermalm av liksom busstrafik och tunnelbana, för att ett gäng utan demonstrationstillstånd ska marschera till arenan vid Globen där någon match ska äga rum.
Hur kan staden tillåta detta? Mitt i rusningen en vardag ska alltså folk som jobbar knappt kunna ta sig hem för att några, ofta berusade, gaphalsar ska få ta stan i anspråk för sina egna intressen.
När blev vi så flata mot särintressen som stör allmän ordning? Är detta sanktionerat av klubbarna? I så fall bör de betala vad det kostar.
Om man vill marschera krävs demonstrationstillstånd. Annars kan man inte stänga av trafiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar