söndag 17 april 2016

Dags för nätansvariga att stävja brott

Egentligen ska man väl inte spilla ord på dem och många har gjort det redan. Men vad är det för fel på vissa män? Så fort någon kvinna yttrar sig om något ämne som vissa män anser vara förbehållet dem, går de i taket och kan inte finna nog många (sexuella) invektiv mot vederbörande.
Hör aldrig om att män råkar ut för samma typ av hat och hot om olika sexuella våldshandlingar om de tycker något, ens om s k "kvinnliga" ämnen.
De här männen måste vara känslomässigt stympade på något sätt, men varför är de det? Ja, det sägs ju bero på maktlöshet och frustration över att kvinnor ofta är överlägsna framför allt dessa män på de flesta områden. Och dessa män har alltid stått längst ned på statusstegen gentemot andra män.
Det finns sociologiska förklaringar, men det ursäktar ändå inte ett beteende som, om det skedde öga mot öga, skulle kallas olaga hot, förargelseväckande beteende, sexuella trakasserier eller förtal.
Det kanske är dags att nätansvariga tar ansvar för vilka brott som begås på deras domäner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar