fredag 11 november 2016

Är USA demokratiskt?

En del röster ifrågasätter om USA är en demokrati. Det kan man faktiskt göra med tanke på det valsystem de har. Trots att Hillary Clinton enligt uppgift fått 400 000 fler röster än Trump förlorar hon valet. Detta på grund av att vissa stater har större makt än andra att påverka valresultatet. I varje stat sitter ett gäng elektorer som har den yttersta makten att ge utslag i valet. Så det gäller inte bara för kandidaten att få många röster, utan röster i rätt stater, de s k swing states.
Jag förstår dem som nu i USA tycker att valutgången blev fel, inte bara för att de höll på en annan kandidat. Dessutom läste jag att en elektor, trots att de förbundit sig att rösta för en viss kandidat, kan ändra sig. Det betyder att enskilda personer skulle kunna påverka valutgången, oavsett hur folk har röstat. Hur demokratiskt är det?
Knappt halva USA har röstat, 55 procent. Nästan halva befolkningen bryr sig inte. De kommer nog att bli varse framöver att det ändå finns en poäng i att utnyttja sin demokratiska rätt. Medan den finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar