måndag 21 november 2016

Peter Eriksson har bra bostadsidéer

Idag kritiserar DN på ledarplats bostadsminister Peter Erikssons förslag om nya ABC-städer. Till skillnad från DN har Peter Eriksson nämligen förstått att alla inte kan bo i de stora städerna. Och att inte alla heller vill bo hopträngda, vilket är DNs och vissa politikers dröm. De vill göra våra förorter till trånga stadskärnor, eftersom stadsidén med förorterna inte fungerade som man tänkt och "utglesningen har senare generationer fått lida av", som man skriver.
Eriksson pekar ut orten Läggesta utanför Mariefred som exempel på en plats som kan byggas ut. DNs reflektion är att lokaltågen tar 40 minuter och går glest och att invånarna blir hänvisade till bil som ökar trängseln i Stockholm. Men hela idén handlar ju om att skapa fungerande samhällen på plats. Och blir det fler större samhällen längs Svealandsbanan kommer tågen att gå fortare och tätare. Och det kan bli lokala jobbtillfällen.
Jag har hela tiden efterlyst ett regionalt tänkande kring bostadssituationen. Vi är många som inte vill se våra förorter bli stenstäder, utan uppskattar luft, ljus och träd mellan husen istället för tillrättalagda parker. Jag hoppas Peter Eriksson kan gå vidare med sina planer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar