lördag 19 november 2016

Rikemanskommuner trotsar lagen

Som jag sagt så många gånger tidigare; moderaterna förnekar sig aldrig. Nu deklarerar kommunledare från två moderata kommuner i Stockholms län - Ekerö och Täby - att de inte kommer att följa lagen om att ta emot flyktingar enligt det kvotsystem regeringen tagit fram.
Det är så typiskt att de välbeställda alltid vill komma undan åtaganden som kan kosta minsta ansträngning eller på annat sätt störa rikemansfolket i kommunen (alla i Ekerö och Täby hör inte dit).
Stockholm, som den största kommunen i länet, ska ta emot flest. Drygt 5 000 totalt i år och nästa år. Stockholm får flest därför att man lever upp till alla variabler regeringen ställt upp. En variabel som saknas är dock tillgången till bostäder. Stockholm har högst bostadsbrist i länet räknat per capita. Men Stockholm försöker leva upp till regeringens krav.
Det gör inte Ekerö och Täby, trots att deras kvot handlar om några hundra personer var. De har inte heller bostäder säger de. Men till skillnad från Stockholm tänker de inte bygga några heller. I varje fall inte till flyktingar.
Ylva Johansson, ansvarig minister, har ännu inte tänkt ut några sanktioner mot tredskande kommuner. Men det kanske vore på sin plats om inte fler välbeställda kommuner ska följa efter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar