onsdag 16 november 2016

Alliansförslag med gamla recept

Alliansen förnekar sig inte. Nu tar moderaterna fram ett gammalt recept för att minska sjuktalen. Sjukersättningen ska trappas av efter dag 90 oavsett om personen är frisk eller inte. En karensdag ska också införas mellan sjuklön (från arbetsgivaren) och sjukpenning (alltså dag 15). Detta skriver moderaternas talesperson Johan Forsell på DN Debatt idag. M a o ska vi tillbaka till allianstiden då sjuka utförsäkrades och inte bara fortsatte att vara sjuka, utan också blev fattigare.
En sak är dock bra med det Forsell skriver. Han menar att arbetsgivarna måste ta större ansvar för psykisk ohälsa. Han har insett att psykisk ohälsa ofta uppkommer vid dålig psykosocial arbetsmiljö och att arbetsgivare med höga sjuktal pga psykisk ohälsa behöver kontrolleras.
Samtidigt ger sig liberalerna på en annan svag grupp - de arbetslösa. De har nämligen dålig arbetsmoral enligt Mats Persson (L).
"- Vi hör återkommande berättelser om småföretag som erbjuder praktikplatser där deltagarna inte dyker upp eller hoppar av väldigt tidigt", säger han bl a i AB.
Ja, det är väl inte praktikplatser folk i första hand vill ha när de söker jobb. Då får de ju oftast ingen lön. Och att alla inte tar de jobb de erbjuds kan ju ha många orsaker. T ex att lönen inte räcker för att försörja en familj, allergier eller att jobbet ligger på annan ort och det är svårt att ta med familjen. Men L vill att reglerna ska skärpas så att man stängs av i 15 dagar första gången man inte tar erbjudet jobb och vid nästa varning stängs man av helt.
Som om att leva på a-kassa får ekonomin att gå ihop i längden. Men i borgarnas värld är det alltid den enskildes fel vid sjukdom och arbetslöshet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar