måndag 2 januari 2012

Alliansen manipulerar organisationerna

Idag har Hanna Hallin på tankesmedjan Sektor 3 ett bra inlägg på SvDs Brännpunkt. Det handlar om själva kärnan i det civila samhällets organisationer, nämligen medlemsaktiviteten. Hon menar att i och med möjligheten att göra avdrag för gåvor till en viss typ av organisationer med en viss typ av verksamhet, styr staten organisationerna, genom att de anpassar sig till statens bidrag, framför allt på bekostnad av medlemsverksamheten.
Hon skriver: "Medan Stadsmissionens arbete med att stödja människor i missbruk blir avdragsgillt ges inga subventioner till nykterhetsrörelsens arbete för en värld fri från droger. Det är ett stöd för organisationer som ger hjälp vid miljökatastrofer, men inte för dem som arbetar för en bättre miljö. Det civila samhället spelar en stor roll för att arbeta förebyggande men i stället ges incitament för att förändra verksamheten till att göra fler insatser i efterhand. Genom att dessutom bara välja en viss typ av engagemang – anonyma gåvor – ger regeringen en signal till organisationerna att locka passiva givare i stället för aktiva medlemmar. Subventionen är bara för månadsgivare i Rädda Barnen, inte för dem som stödjer genom att vara medlemmar."
Återigen ser man alliansens klåfingrar gynna verksamheter med skatteavdrag på ett sätt som gynnar dem själva. Människor som passivt ger pengar för att sopa efter sådant som redan inträffat är bra. Om Stadsmissionen får fler gåvor så de kan hjälpa fler fattiga och hemlösa, behövs färre insatser från samhället. Det är bra, menar alliansen. Ett aktivt medlemsarbete i förebyggande syfte, t ex inom miljöområdet, kan ju leda till kritik av regeringens åtgärder och det vill man ju inte gynna.
Säga vad man vill om alliansen, men de är djävulskt skickliga på att manipulera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar