onsdag 11 januari 2012

I huvudet på en högersosse

Ännu en högersosse som beklagar sig över att många socialdemokrater inte tycker att moderaternas välfärdsmodell är bra. Det är Stefan Stern, anställd på sossarnas partikansli och tidigare bl a statssekreterare hos Mona Sahlin, som på DN Debatt skriver: "Förtjänar skolan, vården och omsorgen verkligen att bli ett ideologiskt slagfält som rivs upp vid varje regeringsskifte? Och gör styrande socialdemokrater, som arbetar nära väljarna i kommuner och landsting, nu fel som går ifrån upphandlingar som bygger på lägsta pris, till att införa LOV (Lagen om valfrihet) som ger incitament till alla utförare oavsett driftsform att i stället konkurrera med kvalitet? Innebär omsvängningen att företag som säljer medicinsk utrustning fortsatt får sträva efter vinst, men inte de som levererar sjukvården? Att de som tar fram läromedel ska uppmuntras göra vinst, men inte de som står för själva undervisningen? Vad händer med trovärdigheten för den politik som hängs upp på driftsform när nästa vårdskandal avslöjas i ett kommunalt äldreboende?"
Tala om svårigheter att tänka utanför den nyliberala box där många socialdemokrater som suttit nära makten befunnit sig de senaste två decennierna. Begreppet valfrihet hänger på intet sätt ihop med driftsform. Man kan göra väldigt många olika sorters skolor, äldreboenden och daghem inom en kommunal verksamhet. Framför allt återinvesteras då eventuella översk0tt i verksamheten. Montessori och waldorfpedagogik har t ex funnits inom den statliga/kommunala skolan i decennier. Man kan jobba med större brukarinflytande inom enskilda äldreboenden, daghem och skolor på många sätt.
Men för Stefan Stern är den nuvarande ordningen modellen. Hur kan han jobba kvar på partikansliet? Varför gör han inte som sina lika, Ilja Baltjan m fl, som lämnat skutan, nu när maktens köttgrytor verkar alltför långt borta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar