måndag 22 oktober 2012

Jaktlobbyn viktigast för Lena Ek

Miljöminister Lena Ek rasar mot sänkningen av miljöbudgeten och med all rätt med tanke på de löften Sverige ställt ut. Inget gehör hos Anders Borg. Däremot går hon varghatarna till mötes till nästan 100 procent. Hon tycker det bara ska finnas 180 djur i den svenska vargstammen. Jaktlobbyn föreslår 150, men jublar ändå över Lenas inställning.
Därmed går hon rakt emot sin egen expertmyndighet, Naturvårdsverket, som förordar 380 djur för en genetiskt stark vargstam. Men hon är ju jägare själv och egenintresset talar uppenbarligen högst.
Dessutom är väl nästa års kvot för en licensjakt redan fylld med tanke på de vargar som redan dödats under året, i trafiken, skyddsjakt och tjuvskytte.
Andreas Carlgren hade ett rykte som miljöengagerad när han tillträdde som miljöminister. Det engagemanget visade sig inte vara mycket värt när makten stod på spel. Lena Ek har inget sådant rykte så hennes trovärdighet lider inte lika stor skada. Det gör däremot vargstammen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar