lördag 20 oktober 2012

Skolnedläggning på grund av skolpeng

Idén att lägga ned Farsta gymnasium är som vanligt ett resultat av kortsiktigt tänkande, grundat på den idiotiska skolpengen.
Farsta är en växande ort, där har byggts väldigt mycket på sistone, inte minst det nya Larsbodaområdet. Dit flyttar nu många barnfamiljer. Om nu inte skolan får tillräckligt med gymnasieelever under en period kanske den kan öppnas för lägre klasser.
Skollokaler växer inte på träd och alltför många skolor i Stockholmsområdet har varken matsalar, gymnastikutrymmen eller bibliotek. Vi har inte råd med den koertsiktiga lekstuga som skolpengen skapar. Skolor kommer alltid att behövas framöver och dess existens ska inte grundas i kortsiktigt ekonomiskt tänkande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar