måndag 22 oktober 2012

Vi blir två miljarder fler hur vi än gör

Jordens befolkning måste begränsas skriver skriver Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman. Sanningen är att jordens befolkning kommer att öka med två miljarder fram till 2050, varav en miljard i Afrika. Dessa två miljarder finns s a s i piplinan om man ser på hur jordens demografi ser ut. Ingen förklarar detta bättre än professor Hans Rosling, så kolla gärna denna länk.
Då och då poppar dessa reliker som talar om "befolkningsexplosion" upp. Men det enda de har att föreslå är familjeplanering för att planeten ska överleva. Ja, familjeplanering är utmärkt och det behövs (tala gärna om det för de reliker till ledare som förbjuder det, så som påven och andra religiösa fanatiker, inte minst i USA). Men det som behövs än mer för att familjeplaneringen ska komma till stånd är utbildning och tillgång till hälsovård inom området sexuell och reproduktiv hälsa.
Annars är det faktiskt så att det är miljöproblemen vi behöver ta tag i. Det där osv osv som Boisen och Norrman räknar upp behöver faktiskt åtgärdas. Till skillnad från de två miljarder fler vi de facto kommer att bli oavsett vad vi gör, behöver miljö-och klimatproblemen åtgärdas omgående.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar