torsdag 11 oktober 2012

Svårt vara flicka i världen

Talibanerna måste vara de fegaste bland de fega. Hur kan vuxna karlar känna sig hotade av en ung flicka? Jo, det är klart, utbildning är makt och de här männen har ingen utbildning, de har bara sin förvridna bild av Koranen att slå ner folk med.
Idag är det Internationella flickdagen. Vi må ha kommit långt i Sverige med att ge flickor samma chans som pojkar och det visar sig ju att flickorna går om pojkarna på nästan alla områden. Så vi kanske skulle ha en särskild pojkdag, åtminstone i skolan.
Men så ser det inte ut i större delen av världen. Flickor diskrimineras nästan överallt, det är färre flickor som får gå i skolan, flickor är det oönskade könet vid graviditet i stora delar av Asien, Mellanöstern och Afrika. Abortering av flickfoster är vanligt i Asien, så nu står de där med ett stort underskott av kvinnor. Kanske det ger en uppvärdering av kvinnorna?
Flickor ska giftas bort med hemgift i många länder, vilket är dyrt för föräldrarna. Alltså är flickor en ekonomisk belastning. I många hushåll får flickorna äta sist och hoppas på att det finns mat kvar.
Och i Afrika utsätts flickorna för den otroligt perversa seden att bli könsstympade. Det skadar dem för livet och gör allt från urinering, menstruation, sex och barnafödande till ett helvete.
Kvinnofientliga religioner där 80-åriga gubbar tolkar tusenåriga böcker som tvingar kvinnor att föda oönskade barn ( t o m efter våldtäkter) eller att de skadas och dör i illegala aborter.
De ska lyda sina fäder och så småningom sina män. De får inte äga mark eller ha en egen ekonomi. Och flickor/kvinnor är känsligare för t ex hiv-smitta.
Ja, uppräkningen kan göras ännu längre om hur svårt det kan vara att vara flicka i många hörn av världen. En särskild flickdag kan i alla fall belysa dessa förhållanden.
Och talibanerna som skjutit på en ung flicka är efterlysta i hela Pakistan.
                   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar