lördag 27 oktober 2012

Religion ska vara en privatsak

Det är märkligt hur religion kan ha blivit en så stor fråga 2012. Å andra sidan handlar det förstås om bl a internet och att vi nu vet mer om olika religioner och hur de påverkar människor.
Men i en tid där mänskliga rättigheter är antagna av FN måste vi försvara dem mot allehanda påvar och imamer som pådyvlar andra människor ett sätt att leva som bryter mot dessa rättigheter.
Vissa tolkar islam som att man har rätt att begå mord om man anser att någon hädat (fatwa). Trots att det även i islam är förbjudet att döda andra människor.
Alla stora religioner i världen styrs dessutom av män. Den allra räddaste sortens män som pådyvlar kvinnor allt ifrån att bestämma över deras kroppar till hur de ska klä sig.
Religion kan vara ett viktigt inslag i en människas liv, skapa mening och tröst och det ska vara alla förunnat och fritt att tro på vad man vill. Men det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att stater tar sig rätt att i religionens namn plåga andra som bryter mot föreskrifter i gamla böcker.
Låt religionen vara en privatsak som kan utövas i kyrkor, moskéer och synagogor för den som vill, men låt dem som inte vill stå utanför.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar