lördag 20 oktober 2012

Lägre löner ger fler glädjebetyg

Hur många idiotier ska man orka med att höra i detta samhälle? Lärarfacken lyckades få en bra utdelning i det centrala löneavtalet. Mycket välkommet då det talats mycket om att höja lärarnas status och att få fler att vilja bli lärare.
Vad gör då Stockholms stads utbildningsförvaltning? Jo, fördelar mindre pengar till skolor med sämre skolresultat! Utan att ens veta om det är just undermåliga lärare som är orsaken till de sämre resultaten.
Och vilka incitament till dem som eventuellt tänkt sig bli lärare.
Det enda resultat som detta kommer att ge är ökade glädjebetyg. Knappast mer välmotiverade lärare som någon huvudlös grundskoledirektör förväntar sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar