måndag 8 april 2013

Bostäder bara för dem med pengar

För vilken gång i ordningen nu: Vad var det jag sa. Det har närmast blivit ett mantra när man ser hur alliansens politik hela tiden missgynnar dem som inte har tillräckligt med pengar.
Andrahandshyrorna har stigit sedan lagen om att de som hyr ut i andra hand kan ta mer betalt för detta. Ja, vad kunde man vänta sig? Inte att det skulle gynna de bostadslösa i alla fall.
"– Om jag flyttar till Stockholm för att jag får ett jobb så är det primärt viktigt att få en bostad, sedan kan jag börja se på det mer långsiktigt," säger den aningslöse Stefan Attefall, bostadsministern.
Han kan inte ens föreställa sig att en högre hyra utesluter en hel del som plötsligt inte får råd. Med tanke på att vissa inom alliansen (läs C) vill sänka ungdomslönerna, gör det ju inte mer möjligt att få tag i en bostad.
De hyresrätter som byggs idag är dessutom så dyra att folk med normala inkomster inte har råd att bo i dem. Och fortfarande är merparten av det som byggs bostadsrätter för en ökad valfrihet för dem som har. Och omvandlingen av hyresrätter fortsätter. Noll valfrihet för dem som vill bo i hyresrätt.
Så ser alliansens bostadspolitik ut i all sin skröplighet. Kanske t o m somliga som har bostadsrätter tycker att det gått för långt och kan tänka sig att rösta bort denna utslagningspolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar