fredag 5 april 2013

S-kompromiss minskar valfriheten för de svaga

S har kompromissat igen. Veto från kommunerna om fri etableringsrätt för privata alternativ. Ja, det kunde ha varit värre, men de stora riskkapitalbolagen finns ju redan där. Någon vag skrivning om att kvalitet ska gå före vinstintresse. Det låter sig ju sägas. Sägs redan för övrigt.
Idag läser vi åter om en oåterkalleligt sjuk pojke vars assistans dras in av Försäkringskassan. Detta görs av besparingsskäl. Samhället måste ju har råd med valfrihet för de rika, RUT och ROT och jobbskatteavdrag,
Det sista argumentet för de desperata företagen i välfärden är nu att valfriheten försvinner om man gör minsta inskränkning i deras härjningar. För dem och för alliansen och delar av S är det viktigare att dessa företag får fortsätta att åderlåta skattemedlen, medan valfriheten och möjligheten för dem som behöver daglig assistans för att kunna leva drägliga liv, dras in. Försäkringskassan följer ju bara givna direktiv. De kan ändras om viljan finns. Men det gör den inte.
På valdagen har vi alla över 18 år valfrihet i alla fall. Om fler ska kunna leva drägliga liv finns bara ett parti som har varit tydligt ifråga om att ta bort vinster i välfärden och det är Vänsterpartiet. Alla som bryr sig om andra än sig själva har bara det partiet att rösta på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar