tisdag 30 april 2013

Vi behöver inget "social housing" i Sverige

Det blir alltmer uppenbart för allt fler att alliansens s k bostadspolitik är helt bort i tok. I tidningen Riksdag & Departement uttalar sig professorn Hans Lind, fastighetsekonom vid KTH:
"– Man förknippar social housing med segregation, men segregation har vi redan. Situationen blir mer och mer akut. Andelen marginaliserade hushåll kommer att vara icke obetydlig i framtiden. Det blir mer och mer uppenbart att vi behöver ett storskaligt program för bostäder som fattigare människor har råd att bo i."
Nu är vi där alltså, vid begreppet "social housing", dvs särskilda bostäder för mindre bemedlade. Han hänvisar till att Sverige är ett av få länder i Europa som inte har subventionerade bostäder för "fattiga människor". Nej, vi har inte det för vi har (snart hade) allmännyttan. Svensk bostadspolitik var nämligen en gång så framsynt att man byggde bostäder för alla, inte bara dem med ekonomiska och sociala problem. I själva verket var det så man lyckades bygga bort bostadsbristen i framför allt våra större städer.
Nu har alliansen åter skapat en gigantisk bostadsbrist med sin absurda politik att låta sälja ut allmännyttan till, i Stockholm, underpris (alla kommuner har inte sålt till underpris och har därmed mer allmännytta kvar) till dem som just då råkat bo i lägenheterna. Dessutom kräver man att allmännyttan ska drivas affärsmässigt, dvs med vinst. Och resultatet ser vi nu.
Vi behöver inget särskilt "storskaligt program för bostäder som fattigare människor har råd att bo i". Vi har redan allmännyttan och den ska få vara just det. Inte speciellt för "fattiga" dvs att man har någon slags inkomstprövning för att få en lägenhet, utan en allmännytta för alla som förmedlas via kösystem i en fungerande bostadsförmedling.
Det är nämligen inte bara "fattiga" som behöver någonstans att bo. I den heliga valfrihetens namn kanske man faktiskt vill lägga sina pengar på annat än en dyr bostadsrätt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar