onsdag 1 maj 2013

Intressekonflikt med skogsägande landsbygdsminister

Regeringen, läs Eskil Erlandsson, sparar på det s k Artprojektet, vars syfte är att kartlägga den biologiska mångfalden i landet. Biologisk mångfald är knappast högprioriterat hos vår landsbygdsminister. Som stor skogsägare ser han hellre vikten av att få odla och avverka skog som man skördar vete och råg.
Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden är just skogspolitiken, som Maciej Zaremba visade i ett antal artiklar för en tid sedan. Dagens skogar är inte skogar i egentlig mening, utan plantager som skapar monokulturer. Men eftersom skogen ändå växer relativt långsamt i Sverige, hotas hela tiden de allt färre urskogsområdena från ingrepp. Snart finns de mest biologiskt gynnsamma skogarna runt tätorterna, där man inte kalavverkat. Men dessa hotas nu istället av byggbolagen som jagar mark för fler dyra bostäder (t ex Trollesundsskogen utanför Stockholm, där Peab vill bygga småhus. Om det åtminstone var hyresrätter).
Man kan fråga sig om det inte finns risk för intressekonflikt med en landsbygdsminister som också är skogs- och markägare?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar