lördag 25 maj 2013

En större fråga också för Jägarförbundet

Så rätt han hade Ezra Pound när han skrev att världen skulle sluta "not with a bang but with a whimper".
Nu kommer en rapport om massdöd inte bara bland fåglar och fiskar utan även bland däggdjur, så stora som älgar.
Något är helt rubbat i vår miljö. Och det är ju knappast konstigt med tanke på allt vi släpper ut. Man har kommit fram till att orsaken till massdöden är tiaminbrist. Men man vet inte hur eller varför bristen uppstår.
Kanske det alltid lika lobbypigga Jägarförbundet faktiskt skulle kunna lobba för en miljöpolitik som åtminstone uppfyller de mål riksdagen ställt upp. Nu hotas ju bytesdjuren så det kanske är dags att engagera sig i något mer svårbemästrat än varg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar