måndag 6 maj 2013

Varför skiter vi i dricksvattnet?

Nu har man upptäckt högre halter av miljögift i ammade spädbarns blod än hos mamman. Dessutom en substans som knappt bryts ner och som finns i teflonprodukter och smuts- och vattenavvvisande material. Till det tillkommer allt annat som vi får i oss under livets gång.
En av de gåtor man funderar över är varför vi fortsätter att skita i dricksvattnet. Varför ska våra toaletter spolas med rent dricksvatten? Detta vatten går så småningom vidare till reningsverken och befrias från de mest uppenbara icke önskvärda produkterna. Men kvar i vårt dricksvatten fasnar rester av alla mediciner vi äter, alla p-piller och all antibiotika m m. Och så dricker vi denna giftcocktail som kommer ut våra kranar.
Inte underligt att antibiotikaresistens och infertilitet ökar.
Vi har ändå ett vattenrikt land. Men vi har överfört våra toalettvanor till allehanda länder med betydligt mindre vattenresurser. Också vatten är en ändlig resurs om vi inte ser upp. I vissa länder minskar grundvattnet oroväckande snabbt.
Sverige kanske blir vattenexportör i framtiden. I längden har vi m a o inte råd att skita i dricksvattnet. Vi måste bygga andra lösningar. Finns det några arkitekter och huskonstruktörer som tittar på detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar