torsdag 30 maj 2013

Backlash för kvinnor i EU

Nu har Litauen sällat sig till länderna med skärpt lagstiftning mot aborter. Ännu ett EU-land har förbjudit kvinnor att bestämma över sin egen kropp. Polen, Irland och Malta har samma lagstiftning. Och Spanien diskuterar att skärpa sin. Och även här i Sverige vill ju populistiska SD sänka tiden för när en abort får genomföras.
Katolska kyrkan har initierat en namninsamling för att ta upp frågan i EU. De vill diskutera ett generellt förbud mot abort i EU. Det kallas medborgarinitiativ och med tillräckligt många tusen namnunderskrifter måste kommissionen ta upp frågan.
Det kanske är bra om de får igenom det. Då kommer frågan upp på bordet och EU kan inte längre ducka för denna känsliga fråga. Och då kommer man att bli varse att merparten av EUs kvinnor inte alls står bakom inskränkning av aborträtten - tvärtom.
Eller så kanske det behövs en namninsamling till förmån för abort. Något för EUs alla kvinnoförbund (och det finns säkert män som står bakom också).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar