måndag 27 maj 2013

Alliansen och bidragsfusket

Moderaterna ryade sig varma om bidragsfusk i socialförsäkringssystemen innan de själva fick makten. Men när de fick den började de genast dela ut bidrag - till näringslivet. Främst till alla företagen i välfärdssektorn förstås inkl apoteken, men också t ex via sänkt restaurangmoms (varför just restauranger ska gynnas, det är ju minst lika dyrt att t ex gå till frisören).
Och med bidragen kommer fusket. Vi läser dagligen om hur företag fuskar i vård, skola och omsorg för att tillskansa sig mer av skolpeng och andra bidrag som baserar sig på kvantitativa resultat (antalet besök, diagnoser, elever etc).
För att få socialbidrag måste man numera sälja allt man har. Då är det inte lätt att fuska. Det är först när man har tillgångar som fusk lönar sig (man måste vara rik för att skattefuska t ex). Men det talar man tyst om i alliansen, trots alla bidrag (fast man kallar det avdrag) som alliansen öst över medborgarna i form av jobbskatteavdrag, rut och rot och avdrag för välgörenhet.
Det är tragiskt att socialdemokraterna köpt idén om motprestation för socialbidrag och tänker rösta med regeringen i detta. De har m a o köpt alliansens människosyn. De på botten måste göra rätt för sig, medan riskkapitalisterna helt riskfritt kan inkassera våra skattemedel.
Vart är vi på väg?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar