söndag 7 april 2013

Byråkraten och verkligjheten

DN har verkligen lyckats idag med att visa byråkratens perspektiv gentemot några läkares som jobbar direkt i vårdverkligheten genom att ta in båda debattartiklarna på ett uppslag i tidningen.
Här kan man se hur läkarna instämmer i Maciej Zarembas uppmärksammade vårdartiklar om ekonomisk styrning i vården härförleden, mot byråkraten för det s k vårdvalet, som tycker att Zaremba har fel på de flesta punkter. För honom är register och uppföljning det allra viktigaste, det som avgör om vården har kvalitet och som kan följas i serier. Det kallar han den holistiska synen och avfärdar läkares kritik som att de saknar just den.
Läkarna, som träffar patienter varje dag och står mitt uppe i verkligheten ser det på motsatt sätt och varje individ som besökt en doktor vet att alltmer tid får läkaren ägna åt att stirra in i en skärm istället för på patienten. Färre vårdplatser är inte detsamma som sämre vård, menar byråkraten. Men fråga den patient som fått sin operation inställd, kanske flera gånger, för att det saknas vårdplatser. Det är också ett mått på kvalitet.
På dessa debattsidor möts verkligheten och alliansens vårdval på ett övertydligt sätt. Och de flesta instämmer nog i att det viktiga inte är att få välja vårdcentral utan att vården på de vårdcentraler som finns är av god kvalitet. Och det är den i första hand då inte ekonomiska incitament styr.

2 kommentarer:

  1. Om du läser Zarembas artikelserie ser du att det inte enbart är alliansen. Det är alla styrande som tillsammans skapat detta.

    SvaraRadera