fredag 14 mars 2014

Halva svenska folket emot Nato

SvD har gjort sin årliga Sifo-undersökning av svenskarnas inställning till Nato-medlemskap. I årets mätning är 50 procent emot ett sådant medlemskap, en ökning med 21 procent för nej sedan förra året.
Experterna tror att Ukrainakrisen spelat in. Men tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig, nämligen att folk skulle bli mer positiva till Nato under en kris som berör Ryssland och dessutom med siffrorna för det svenska försvarets kapacitet i färskt minne.
Statsvetaren Ulf Bjereld har dock en trolig och intressant förklaring. Människor förknippar Nato med krig. Och svenskar vill inte ha krig eller delta i krig. För att gå ännu längre menar jag att Nato också förknippas med amerikansk aggression. Nu cirklar amerikanska plan runt Krim och det är en tidsfråga innan Nato-länderna tillfrågas om hur de ställer sig till ett ingripande av något slag.
Det vill inte svenska folket. Snarare vill man ha ett eget folkligt försvar. Det var olyckligt att den allmänna värnplikten försvann. Istället har man satsat pengarna på JAS-plan och annan krigsmateriel som går att sälja. I försvaret som överallt annars blir människor alltmer umbärliga.
Begreppet omänsklig har fått ännu en dimension.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar