lördag 1 mars 2014

Dags att ta konflikt för bättre arbetsvillkor

En ledare i Aftonbladet tar idag upp piloters villkor i ett antal ökända flygbolag som Ryanair, Norwegian och Direktflyg.
Piloterna har kontrakt som är fullkomligt främmande för svensk arbetsmarknad. Eller snarare var. För det är inte bara i flygbranschen som arbetsvillkoren försämras dagligen för dem som lyckas få jobb.
I den höga arbetslöshetens tecken tycker arbetsgivarna att de anställda ska vara tacksamma över att överhuvudtaget vara på arbetsplatsen. Där kan de förnedras, godtyckligt avskedas för struntsaker, inte minst om de vill vara med i facket.
Detta gäller framför allt arbetsplatser som anställer ungdomar eller som tar in arbetskraft från utlandet.
Men också i stora välkända företag och myndigheter blir arbetsklimatet allt hårdare. Framför allt när det gäller den psykiska ohälsan. I stressade lägen blir folk irriterade och irriterade människor låter ofta sin irritation gå ut över andra. Det gäller inte minst chefer. Det är svårt att "gå till chefen" och klaga när det är chefen som mobbar.
Den individuella lönesättningen som förekommer på alltfler arbetsplatser ger också utrymme för godtycke och mobbing. Borta är idén om lika lön för lika arbete. En chef har numera oinskränkt makt att haussa eller dissa individer i s k lönesättande samtal, vars kvalitet är högst varierande.
Det är dags för de fackliga organisationerna att börja sätta hårt mot hårt. Om konflikt är det som krävs är det dags att ta konflikt. Arbetsmarknaden är en djungel idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar