lördag 15 mars 2014

Skolpengen har nått vägs ände

Jag läser i en av stockholmarnas Mitt i-tidningar att flera skolor som går med underskott i budgeten behöver ha större klasser för att få pengarna att räcka till. De drar in all specialpersonal (i den mån de har någon)för att få att klara sin tilldelade budget, som baseras på antalet elever. Varje elev representerar en viss skolpeng.
Nu har ju både alliansen och socialdemokraterna lovat mindre klasser. Det borde äntligen göra slut på det korkade och ineffektiva systemet med skolpeng. Innan detta infördes gällde närhetsprincipen. Det fanns ett upptagningsområde för varje skola där de flesta barn från området gick. Man fick söka till andra skolor och kunde få gå där i mån av plats.
Detta system gav möjlighet till långsiktig planering för skolorna. De kunde se hur många barn som fanns i förskolorna i området och beräkna elevantal utifrån det och äska en långsiktig budget.
Med dagens överetablering av skolor som alla kräver skolpeng får vi den absurda situationen ovan, att ha så många elever som möjligt fast man vet att det inte är optimalt för varken lärare eller elever. Och man vet aldrig hur många elever man har från år till år.
Det är dags för en nystart. Skolpengssystemet har nått vägs ände.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar