onsdag 5 mars 2014

Nu dumsparar man igen

Nu är vi där igen! Myndigheterna ska spara. I polisens fall, som DN beskriver idag, betyder det att poliser gör civilanställdas jobb. De ska sköta administration, mocka i stallet (ridande polis), administrera pass m m. Istället för att göra det de utbildats för.
Detta går igen i hela staten och kommunerna. Mer och mer administration som förr sköttes av sekreterare och vaktmästare, sköts nu av handläggande personal.De som anställts som specialister inom något område, förväntas nu sköta all egenadministration själv. Ny teknik har självklart gjort rationaliseringar inom administrationen möjliga och rimliga (och det var väldigt vad snabbt det gick för män att börja skriva på tangentbord när det stod en skärm framför dem).
Men att börja dumspara, som man nu gör på många håll är i längden väldigt ineffektivt och dyrt.
Man börjar alltid med att spara nederst i pyramiden, med dem som tjänar minst. I det längsta behåller man chefer som kanske inte behövs. I de flesta statliga myndigheter finns minst en chefsnivå för mycket. Det märks mycket mer om baspersonal försvinner än om ett lager chefer gör det. Ändå är det cheferna man värnar om (det är ju i den kretsen högsta chefen umgås).
Och i den privata sfären är det än värre. Ut med fast anställda och in med bemanningsföretag. Och Volvo är ett skräckexempel. Där föreslås en höjning av arvodet till styrelseordföranden Carl-Erik Svanberg med 44 procent, dvs en miljon kronor, till 3,25 miljoner. Inte underligt att 4 400 samtidigt måste gå. Ändå är det ju inte Svanberg som bygger bilarna......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar