tisdag 16 juli 2013

EU sätter äntligen lite press på Israel

När EU verkar på internationell nivå kan det kanske göra lite nytta också. EU har utfärdat ett direktiv som förbjuder att samarbete med Israel också ska gälla de ockuperade områdena.
SvD skriver: "Direktivet stadgar att alla framtida avtal mellan EU och Israel måste innehålla en klausul om att bosättningar på den ockuperade Västbanken inte är en del av Israel och att avtalet därför inte gäller där. Priser, EU-anslag och möjligheter till finansiering från och med 2014 berörs av direktivet, enligt en talesman för EU. Områdena som nämns är de som Israel ockuperade 1967: Golanhöjderna, Gazaremsan och Västbanken inklusive östra Jerusalem. "

Detta har fått bigotta och chauvinistiska israeler att gå i taket. Tyvärr sitter dessa chauvinister i Israels regering.
Bostadsministern, Ariel, säger: "- Beslutet är färgat av rasism och diskriminering mot det judiska folket och påminner om förbudslagarna mot judarna i Europa."Han jämför alltså ett direktiv som säger att avtal som ingås med Israel, som i strid med internationell rätt, ockuperar andras områden, med judeförföljelserna i Europa på 1900-talet.
Tala om att förminska denna historiskt vidriga händelse och att alltid åberopa antisemitism så fort något går Israel emot.
Det gläder mig att EU äntligen sätter lite hårt mot hårt och formaliserar kraven på Israel när det gäller bosättningarna. Den israeliska regeringen är en skam för det judiska folket.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar