onsdag 24 juli 2013

Klimathotet är mer än kostnader

Smältande havsisar kan ödelägga världsekonomin är dagens klimatnyhet. Om (eller snarare när, det har redan börjat) isen på Arktis havsbottnar smälter släpps stora mängder metangas ut - en gas som är "mycket aggressivare än koloxid". Vad oroar då forskarna?
Jo, att världsekonomin kommer att påverkas. Tala om att vi lever i ekonomismens tidevarv. När detta inträffar (vilket det kommer att göra för ingen gör något åt det) är det kanske inte främst ekonomin som kommer att oroa människor. Allas våra livsbetingelser kommer att förändras. Delar av jorden kommer att bli obeboelig (även om det inte sker över en dag). Hur intressanta blir då våra aktieposter och börsens upp- och nedgång?
Men nu är ekonomin allt som betyder något. Ingen vågar ta beslut som åtminstone kan mildra effekterna av det som väntar. Vi kommer att få betala och då handlar det om mer än pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar