tisdag 16 juli 2013

Sänkt skatt på fossila bränslen

Finansdepartementet föreslår sänkt skatt på fossila bränslen, enligt tidningen Riksdag & Departement. Jaha, så var det med de miljömålen. Biobränslen får ju inte oskäligt konkurrera med fossila bränslen enligt EUs direktiv.
Let´s face it, den här regeringen kommer inte att lyfta ett finger för att ens försöka nå uppställda miljömålen. Självklart ska det vara mer skatt på fossila bränslen. Ekonomiska incitament är ju det enda som gör en omställning möjlig.
Men, precis som vi som sa nej till EU påpekade redan på 90-talet: Sverige får allt mindre självbestämmande. Minsta gemensamma nämnare gäller och det enda viktiga är fritt kapitalflöde över gränserna och det får inte störas på något sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar