söndag 11 januari 2015

Ett Nato-medlemskap kommer att kosta

Nu firar Nato-lobbyisterna stora triumfer. En privatperson har sett en u-båt och vips dras slutsatsen att denna eventuella u-båt är rysk. Samtidigt ser några lobbyister till att det lagom till Folk och försvar-konferensen kommer en opinionsundersökning som säger att svenska folket nu är alltmer positiva till medlemskap i Nato.
Och som grädde på moset kan då Anna Kinberg Batra lansera Nato-medlemskap som en av moderaternas profilfrågor. Vilken hårdlansering av Nato-förespråkarna!
Skulle det vara bra om Sverige gick med i Nato? Vi är ju nästan med ändå. Men vad har vi att vinna på ett medlemskap? Nato-skydd vid en konflikt där Sverige dras in?
Men varför skulle Sverige dras in i en konflikt? Risken för detta ökar ju betydligt om vi faktiskt är med i Nato och den hybrissjuke Putin får för sig att göra ett utfall mot oss.
För att inte tala om alla kostnader det för med sig. Vi måste betala till ännu en organisation, eventuellt strida på främmande mark i Natouniform, snarare än som FN-soldater (de enda som varit i strid i Afghanistan har varit de svenska förband som legat nära Natoledda insatser). Ligger det överhuvudtaget i vår nuvarande regerings intresse att bli medlem i en organisation som i huvudsak är styrd av USA?
Det mesta talar emot ett medlemskap. Håll Sverige utanför Nato! Det är illa nog med det samarbete som redan pågår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar