söndag 18 januari 2015

Korrekt statistik också viktig för medborgarna

Idag skriver DN om SCB:s oro för att folk inte svarar på enkäter längre. Och det är faktiskt oroande, för Statistiska Centralbyrån är den instans som kartlägger hur Sverige fungerar och vars analyser bildar underlag för politiker när de tar ställning i olika frågor.
Ett av problemen för SCB är alla andra undersökningar och mätningar som görs. Inte ett företag eller myndighet kan ju fatta något beslut längre utan att först göra en mätning av något slag. Varje individ i landet är målgruppsbestämd ner till nivån vilka som bakar surdegsbröd, går på gym eller spelar ett instrument.
Dessutom finns alla frivilliga paneler som svarar på frågor på internet om olika saker. Då uppstår en mättnad att svara på frågor om allt mellan himmel och jord.
Och sedan har vi den minskande tillgängligheten, där många inte längre har fast telefon och sitt nummer i "telefonkatalogen".
Viss typ av statistik får SCB från andra myndigheter och den kommer att blí allt viktigare i framtiden. Det är inte bara negativt att levnadsvanor m m blir kartlagda. Det är så vi får reda på hur samhället fungerar, också vi vanliga medborgare, så vi kan bilda oss en korrekt uppfattning att fatta våra egna beslut utifrån. Allt ifrån hur vi ska rösta till hur vi kan agera som samhällsmedborgare.
Så svara nästa gång när åtminstone SCB hör av sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar