torsdag 22 januari 2015

K-märkta hus rivs i Stockholm

Det rivs i Stockholm igen. Och inte bara vanliga hus, utan också K-märkta med högsta kulturhistoriska värde. Ett stort antal sådana hus har rivits i stockholmsområdet under de senaste tio åren.
Stadsdelsnämnderna kör hela tiden över expertisen på Stadsmuséet, vars uppgift det är att klassa Stockholms byggnader som skyddsvärda. Och numera river man också hus från 1800-talet, vilket inte gjorts sedan härjningarna på 60- och 70-talet.
Fler bostäder är givetvis viktigt. Men om man nu absolut ska ge sig på gamla, kulturhistoriskt värdefulla hus, kanske man ändå kan bevara exteriören. Många stockholmare grämer sig än idag över de värden som gick förlorade under cityrivningarna på 60- och 70-talet.
Låt oss inte behöva känna så igen för den miljö runt omkring oss som bär historien om vilka vi varit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar