tisdag 6 januari 2015

Företagen som lever på bidrag

Idag uppmärksammar DN ett problem som alliansregeringen ställt till med, nämligen bidragen till företag för att de ska anställa. Enligt alliansen är bidrag bara fult när det gäller enskilda människor, inte när det gäller företag.
"För långtidsarbetslösa och nyanlända handlar det om nystartsjobb (stöd för långtidsarbetslösa motsvarande 63 procent av lönen, lika länge som arbetslösheten varat, i upp till fem år), lönebidrag (för personer med nedsatt arbetsförmåga), instegsjobb (för nyanlända), särskilt anställningsstöd (85 procent av lönen för långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin) och förstärkt särskilt anställningsstöd. Till det kommer trygghetsanställning, utvecklingsanställning och offentligt skyddat arbete för personer med funktionshinder", skriver DN.
Det som händer sen är inte, vilket kanske var syftet, att de som fått in en fot på arbetsmarknaden får stanna kvar där. Nej, när bidragstiden är slut, åker den anställde ut och företaget fixar en ny person med bidrag. Detta är satt i system, särskilt bland småföretag. M a o är det vi skattebetalare som subventionerar jobben i låglönebranscher som städning, restaurang-och cafébranschen, taxi m fl.
De branscher som verkligen skulle behöva stöd är istället den offentliga sektorn (där är ju syftet att skatten betalar), framför allt vård, skola och omsorg. En omfördelning av pengar som går till att underhålla företag som inte ens är seriösa nog att anställa på längre sikt, utan missbrukar systemet, till de verksamheter som vi medborgare förväntar oss ska finansieras med skattemedel vore av godo (och då menar jag inte privata koncerner som Aleris m fl).
Låt privat vara privat och lägg pengarna i den offentliga sektorn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar