torsdag 8 januari 2015

Krigen ökar - och vi har ingenting lärt

Antalet krig har ökat i världen under 2014, meddelar forskare vid Uppsala konfliktdataprogram. Nu överstiger antalet krig tio stycken. 2013 pågick sju krig och ökningen till dagens tal är den kraftigaste på femton år, skriver nyhetsbrevet Statskoll.
Det är främst krigen i Syrien, Ukraina och Gaza som blivit högintensiva. Förutom dessa pågår krig i Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Somalia och Jemen. Eventuellt kan också Sydsudan räknas dit.
I och med detta har en positiv utveckling brutits, där antalet krig i världen successivt minskat. De flesta krig är inbördeskrig, men för en del gäller att först när USA ingripit, har striderna lett till inbördes konflikter, såsom i Afghanistan och Irak. Båda dessa länder anfölls av USA under lögner om terrorhot, men det är först efter den amerikanska inblandningen, som terrorn verkligen har kommit igång, framför allt mot olika grupper inom de enskilda länderna.
Man kan ju tycka att detta borde lära amerikanerna något, men hittills har de ingenting lärt. Nu bombar de i Syrien. Visst behöver IS stoppas, men bomber är ett trubbigt vapen.
Och utvecklingen i Europa är mycket oroande. Med bruna partier som får ökat stöd hela tiden ser framtiden dyster ut. Vi européer verkar inte heller ha lärt oss något.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar