söndag 16 december 2012

Moderaterna ställer krav på gemensamt ägande

Idag har moderaterna ett inlägg på DN Debatt där de försöker göra begreppet samhällsnytta till sitt. För att bli det minsta trovärdiga säger de att Ms fokus på privatiseringar har kommit till vägs ände. Men en stor del av inlägget handlar just om hur privata initiativ blivit så himla lyckade och hur väl marknaden mått av detta.
Sedan talar de om vad det gemensamma ägandet kräver för att moderaterna ska vara nöjda:
"Ett viktigt led i Moderaternas fortsatta förnyelse är att ta ytterligare ansvar för kvaliteten och effektiviteten i det gemensamma ägandet och lägga mindre vikt vid drift- och ägarformerna.

Detta ställer höga krav på att de offentliga aktörerna är professionella ägare. Det finns därför vissa principer som bör ligga till grund för att säkra ett ansvarsfullt gemensamt ägande som präglas av ordning och reda:"
Därefter räknar de upp ett antal punkter där det gemensamma ägandet, dvs den offentliga sektorn och statligt ägda företag ska leva upp till. Det handlar om långsiktighet, ekonomisk ansvarsfullhet, marknadsmässiga krav, hållbarhet, jämställdhet och mångfald, föredömlighet m m. Och transparens är ju så viktigt.
Om ens hälften av detta gällde för de privata företag som moderaterna nu göder med våra skattepengar kunde man vara glad. Men har vi inte fattat det förut så gör vi det nu: I moderaternas värld är allt upp-och-nervända världen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar