onsdag 28 augusti 2013

En första röjning i träsket

Nu storsatsar flera statliga institutioner för att äntligen börja komma tillrätta med de missförhållanden som råder på alltför många arbetsplatser och skolor.

Arbetsmiljöverket meddelar på DN Debatt att de ska inspektera en tredjedel av landets skolor, vilket är mer än välbehövligt. Alltför ofta, det gäller inte minst de s k friskolorna, bedrivs undervisning i undermåliga lokaler. Den psykiska arbetsmiljön icke att förglömma, med lärare som pressas till glädjebetyg, för skolpengen är viktigare än resultaten. Mobbning av barn och vuxna förekommer på alltför många skolor, både kommunala och andra.

Här har Skolinspektionen tagit ett behjärtansvärt beslut och äntligen, åtminstone tillfälligt, slagit igen portarna på Lundsberg, en pennalismens högborg. Och ska skolan mot förmodan finnas kvar ska den inte drivas av någon föråldrad stiftelse med f d elever i styrelsen, utan på samma villkor som alla andra skolor. Att styrelsen inte har någon förståelse för åtgärden utan bagatelliserar pennalism och kallar brännmärkning för pojkstreck, understryker ju bara det totalt olämpliga i att det är den som har ett avgörande inflytande på skolan.

Rektorn uttalar sig i Rapport och säger att han vill titta på Skolinspektionens beslut och se om de har vidtagit en rimlig åtgärd i förhållande till vad som hänt. Men det var ju den här typen av händelser som man skulle arbeta bort enligt det åtgärdspaket man fick ålagt sig i våras från Skolinspektionen. Man hinner inte mer än komma igång med terminen förrän mönstret upprepas.

Stäng eländet, skrev jag i mitt förra inlägg om detta. Det har åtminstone till en del gått i uppfyllelse-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar