söndag 18 november 2012

Israel får aldrig lugn

"Vi ska skicka Gaza tillbaka till medeltiden", säger Israels försvarsminister Eli Yishai. "Då först får vi lugn i 40 år." Och lägger på ännu tyngre artelleri.
Men i medeltiden befinner sig redan Israel, eller snarare i gammaltestamentlig tid. Det finns dessvärre israeler som på fullt allvar menar att det finns stöd för det de gör i gamla testamentet. Tyvärr sitter dessa också i regeringsställning.
Israel kommer aldrig att få lugn så länge ockupationen pågår. Och det är en skam för världssamfundet att man inte gör något åt det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar