söndag 11 november 2012

Målkonflikter i välfärden

"Att förbjuda vinstutdelning är i realiteten detsamma som att förbjuda företagsamhet. Alla skulle väl inte stänga över natten, men det blir stopp för nya resurser och ganska snabbt skulle sektorn förtvina. Det skulle allvarligt skada förnyelsekraften i den skattefinansierade välfärden och innebära ett grundskott mot människors valfrihet. "
Detta skriver Anders PJ Linder i dagens Svenskan. Självklart ska företag få göra vinst. Det är själva poängen med företagsamhet, ingen förnekar detta. Det är därför vinstdrivande företag inte passar i välfärdssektorn. Där har man nämligen andra mål, så som medborgarnas väl och ve, och detta är överordnat allt vinsttäkande.
87 procent av svenska folket är emot vinst i välfärden. Vi kan skilja på de olika målen för företag respektive välfärd.
Men det är klart att företagen som nu gör jättevinster i välfärdssektorn blir rädda när detta lukrativa levebröd ifrågasätts. I dagens AB beskrivs hur några av dessa gossar nu lever lyxliv utifrån de vinster de tillskansat sig av skattemedel.
De gastar om valfrihet. En gång var det Olof Palmes paroll. Valfrihet betydde då att alla skulle ha samma chanser i ett jämlikt samhälle. Idag är valfrihet att välja välfärd som du väljer produkter i ett varuhus. Och i värsta fall finns inte varan inne.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar