måndag 5 november 2012

Sverige alltmer likt USA

Äntligen börjar USA-valet gå mot sitt slut. Detta val är lika välbevakat av medierna som ett svenskt val. Och det kanske är bra, för Sverige blir alltmer likt USA. "Minska statens roll, privatisera offentliga verksamheter, marginalisera fackföreningarna och urholka trygghetsförsäkringarna" har ju varit alliansens mantra i sex år nu. Men de har använt andra ord när de beskrivit sitt program.
Inte minst på bolånesidan finns likheter. Vi har bara inte kommit lika långt ännu. Men vid en ekonomisk tillbakagång, vilken blir definitiv om Romney vinner valet, kommer det att påverka hela världens ekonomi. En större räntehöjning och vi har en väldigt stor grupp som inte klarar sina bolån.här heller. Ska de dessutom amortera....
I USA har snart 100 000 människor fått lämna sina hem, sedan de utmätts av banker som sett sin vinst minska och vill ha mer pengar. Och vart ska de ta vägen? Precis som här finns allt färre bostadsmöjligheter och med högre arbetslöshet blir det ännu svårare för de ekonomiskt utsatta att klara sig. Fattigdomen och de ekonomiska klyftorna är gigantiska i USA. Och när det går dåligt ökar rasismen som ju aldrig försvunnit från detta land. Och här ökar främlingsfientligheten med större klyftor, medvetet skapade av alliansen.
Låt oss hoppas att Obama vinner, trots att han inte kunnat åstadkomma mycket under sina fyra år hittills. Det har den republikanska majoriteten i representanthuset satt stopp för. Men med fyra år till och utan att behöva tänka på återval kanske chanserna är större för den "change" han utlovade 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar