tisdag 13 november 2012

Valfrihet överordnat sunt förnuft

Hjälp, valfriheten är hotad! ropar A PJ Linder i SvD. Han är förskräckt över att S och MP kommit överens om hur det ska bli lite mer kontroll på friskolorna.
Linder skriver: "Kravet på ”ökad samverkan” mellan kommuner och friskolor är svårare att svälja. Visst finns det skäl att ge kommunerna bättre möjligheter till framförhållning, men låta dem bli en sorts part i etableringsbesluten?

Njä. Då blir det väldigt frestande för dem att spjärna emot när det gäller starten av friskolor i områden där de kommunala skolorna visar dåliga resultat och löper risk att tappa elever. Den viktiga valfriheten är elevernas, föräldrarnas och lärarnas, inte kommunernas."
Nu är det ju faktiskt så att kommunerna, dvs vi skattebetalare, är de som betalar friskolorna. Det borde alltså vara självklart att de ska ha något att säga om vilka skolor som etableras i kommunen. Och i motsats till PJ Linder säger sunda förnuftet att om en kommunal skola har dåliga resultat finns det väl anledning att etablera en till. Råder däremot det motsatta förhållandet, en väl fungerande kommunal skola, kanske det finns anledning att inte etablera en till, ifall elevunderlaget inte räcker till två skolor. Då handlar det om slöseri med skattemedel, vilket är precis vad som pågår i den fria skoletableringens spår. Fler skolor än det finns elever till etableras, ganska ofta av oseriösa företag som hoppas göra storkovan. Vilket de också gör i många fall.
Därför är det bra att S och MP nu i alla fall tagit ett steg i rätt riktning och föreslår att kommunerna ska ha medbestämmande och också kunna ställa krav på de skolor som etableras. Förutom ett rimligt antal lärare också att de har tillgång till sådant som är standard i kommunala skolor. S k friskolor ska nämligen vara likvärdiga med kommunala skolor.
Fast om färre skolor, som sprider ut elever och skapar segregation, istället koncentreras kanske alla skolor fortfarande skulle ha råd med skolsköterska, kurator och andra nödvändiga vuxna.
Valfrihet har ofta blivit det godas fiende.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar